“Trots op wat we neerzetten in Twente”

20-03-2018

Sander HesselingSander Hesseling, organisator eRIC 2018:

Sander Hesseling is een tevreden mens: het beursterrein van eRIC 2018 op Vliegveld Twenthe is volledig volgeboekt en het belooft een spectaculaire vakbeurs te worden, met mooie demonstraties en leerzame interactieve activiteiten. “Dank aan alle organisaties en bedrijven die zich achter de schermen zo enorm hebben ingespannen om het beurs- en congresprogramma vorm te geven”, zegt Hesseling zeven weken voor de opening van het grootste hulpverlenings vakevenement op Nederlandse bodem. “Vooral de stakeholders uit het veiligheidsdomein zijn we veel dank verschuldigd voor de inhoudelijke content die zij met hun vakcongressen en praktijkdemonstraties inbrengen tijdens het evenement. Die activiteiten geven echt ‘body’ aan eRIC 2018.

Eind 2017 moest er nog een hoop gebeuren om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar een serie voorbereidende gesprekken met de leidende brancheorganisaties in veiligheid en hulpverlening, onder de bezielende leiding van IJle Stelstra, directeur Brandweer bij het IFV, legde de basis voor ‘iets moois’. “De brandweersector, de geneeskundige wereld, Rijkswaterstaat, Defensie, de KNRM; het is een greep uit de partijen die zich al in een vroeg stadium bereid verklaarden om hun schouders eronder te zetten en met een inhoudelijk programma een stevige basis te leggen onder de beurs. Dat maakte ook duidelijk dat het evenement bij veiligheidsprofessionals ook echt in een behoefte voorziet. Zo wordt eRIC 2018 echt een vakevenement vóór en dóór alle bloedgroepen in het veiligheidsdomein! We mogen samen trots zijn op wat we in Twente neerzetten!”

De organisatie is nu helemaal rond: drie toonaangevende congressen in de domeinen ‘brandweer’, ‘geneeskundig’ en ‘humanitaire hulpverlening’ staan in de startblokken, er zijn praktijkoefeningen terrorismegevolgbestrijding, waarop vakbezoekers kunnen intekenen via skillslab@exporic.nl, en er zijn mooie praktijkdemo’s met hulpverleningsrobots en drone, hulpverlening bij incident management en industriële incidentbestrijding. En last but not least: alle grote namen uit de markt voor hulpverleningsvoertuigen, -materialen en -uitrusting, zijn present. Van uitrukkleding tot vliegveldcrashtenders, van drones tot mobiele oefensystemen, een volledig overzicht van de stand van techniek en organisatie anno 2018.

De Reünie

“Echt bijzonder wordt ‘De Reünie’”, beklemtoont Sander Hesseling. “Een tweedaags evenement voor de oudgedienden van de brandweer. In een in historische stijl aangekleed ‘Pomphuis’ in de beurshal, komen oudgedienden uit de brandweerwereld samen om hun herinneringen en verhalen te delen en vanuit die historie te kijken naar de brandweerzorg van vandaag en morgen. Een mooi evenement onder leiding van Fred Heerink, regionaal commandant van Brandweer Drenthe. Tijdens De Reünie vindt ook de première plaats van de videoproductie ‘Passie voor de brandweer’. Hierin praten oud brandweermensen over het brandweervak, hun passie en hun gedrevenheid. De rode draad in het programma is te laten zien dat het brandweervak een bijzonder vak is, waarmee sommige mensen een band voor het leven hebben. Dat blijkt ook uit de plek die veel oud-brandweerlieden nog steeds hebben in het verenigingswerk van brandweerkorpsen. We hopen dat zoveel mogelijk oud-brandweerlieden, van alle rangen en standen, naar Twente zullen komen. We verwachten een grote opkomst. Ik hoop dat de passie en gedrevenheid die eens het kloppend hart van de brandweer waren, na jaren regionalisering en reorganisatie weer terugkeren in de brandweerwereld.”

Firemen Dakar team

Een bijzondere publiekstrekker tijdens de beurs is het Firemen Dakar team, dat in januari deelnam aan de beroemde vrachtwagenrally door Zuid-Amerika. De Daf-truck en uitrusting keerden in februari terug in Nederland en het team, bestaande uit Richard de Groot, Jan Hulsebosch en Gerard Beelen, komt met hun voertuig naar het eRIC-terrein. “Daar zijn we ook trots op”, aldus Sander. “Het team was ook direct enthousiast om mee te doen met eRIC. Ook zij laten met dit enthousiasme zien dat eRIC 2018 de plaats is waar je als hulpverlener móet zijn!”