menu balk

eRIC uitgesteld naar maart 2021

 

Wij houden de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) al enige tijd scherp in de gaten. Het is de afgelopen dagen duidelijk geworden dat het aantal infecties sterk toeneemt en de komende periode waarschijnlijk nog verder zal toenemen.

Daarom hebben wij besloten om de aankomende editie van eRIC op 22 & 23 april aanstaande te verplaatsen naar 24 & 25 maart 2021.

Wij zijn uiteraard niet lichtzinnig tot dit besluit gekomen. Maar na uitvoerig beraad met belangrijke stakeholders en partners zijn wij ervan overtuigd dat het uitstellen van eRIC de enige verantwoorde manier van handelen is op dit moment.

Meer informatie over dit besluit lees je hier.