Zonnepanelen header

Energy in Motion

Onder de titel ‘Energy in Motion’ adresseert eRIC 2022 een actueel thema dat het veiligheidsdomein volop bezig houdt: de energietransitie, met al zijn kansen en uitdagingen. Zowel in de gebouwde omgeving als in de mobiliteit doen nieuwe brandstoffen en energieconcepten hun intrede, met als doel: 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050. Die ambities raken de hulpverleningssector via twee sporen: enerzijds moeten ook de huisvesting en wagenparken van de hulpdiensten verduurzamen; anderzijds introduceren alternatieve energiesystemen nieuwe risico’s en nieuwe incidenttypen. De veiligheidsregio’s en kennisinstituten in het veiligheidsdomein zijn daarom nadrukkelijk aangehaakt bij de energietransitie. Om te adviseren over preventieve veiligheid en handelingsperspectief te ontwikkelen voor hulpverleners.

Op het ‘Energy in Motion Plaza’ tijdens eRIC 2022 treffen vertegenwoordigers van de hulpverleningspraktijk, kennisinstellingen en het bedrijfsleven elkaar rond een dwarsdoorsnede van alle ontwikkelingen op energiegebied. Windenergie, zonnepanelen, warmtepompen, elektriciteitsopslag in lithium-ion batterijstations, elektrisch rijden, waterstof, biogas en LNG/CNG; welke veiligheidsvraagstukken en uitdagingen voor de hulpverlening brengen al die ontwikkelingen met zich mee? In een ‘multiple helix samenwerking’ zoeken kennisinstellingen, ontwerpers, fabrikanten, overheden en hulpverleningsprofessionals verbinding met elkaar om kennis en kunde te delen. Een brede alliantie van partners met de gemeenschappelijke opdracht ervoor te zorgen dat de klimaatneutrale samenleving ook veilig wordt. Ook die brede proactieve samenwerking is ‘energy in motion’! Deel mee in die energie, verdiep je in alle innovaties op energiegebied en ervaar welke wisselwerking die hebben met de praktijk van het veiligheidsdomein.

-

Meer lezen over Energy in Motion:

eRIC 2022 toont de weg naar 'groene hulpverlening' // Netwerken bouwen voor veilige innovatie // Lightyear One: Ontworpen voor duurzaamheid én veiligheid // 'Groene innovaties' bij Koninklijke Luchtmacht