Nieuws

Op deze pagina wordt regelmatig nieuws geplaatst, zowel noviteiten over de beurs als nieuws binnen de vakgebieden voor veiligheidsprofessionals.

 

 • 05-07-2018

  Robots stelen de show tijdens eRIC 2018
  De organisatoren van eRIC 2018 kijken tevreden terug op de tweede editie van de vakbeurs, die op 18 en 19 april op Vliegveld Twenthe werd georganiseerd. Twee dagen lang toonden hulpverleners van alle disciplines, fabrikanten en leveranciers de stand der techniek in hun vakgebied, met een keur aan voertuigen en materialen en interactieve demonstraties. De bezoekersopkomst, beduidend groter dan tijdens de eerste editie in 2016, laat zien dat er in Nederland nog voldoende animo is voor een multidisciplinaire vakbeurs.
  Lees verder
 • 05-07-2018

  één één twee magazine
  Eén-Eén-Twee Tijdschrift over Brandweer en Hulpverlening Bestaat sinds 1975 64 bladzijden in kleur Brandweer in binnen- en buitenland Actueel en geschiedenis Meer dan 150 foto’s per uitgave Korte berichten Brandverslagen Overige hulpdiensten Boeken- en modellennieuws Voertuignieuws
  Lees verder
 • 03-04-2018

  Focus op industrie
  De industrie is een belangrijke doelgroep tijdens eRIC. Industriële bedrijven fungeren als motor voor de economie, maar kennen ook risico’s. Wat kunnen bedrijven doen om die risico’s afdoende te beheersen en hoe kunnen zij zich goed voorbereiden om bij een incident de veiligheid van hun medewerkers, de omgeving en de bedrijfsprocessen goed te waarborgen? Een keur aan specialisten toont tijdens eRIC producten en diensten voor industriële veiligheid en incidentrespons.
  Lees verder
 • 23-03-2018

  IncidentenCity
  LEGO IncidentenCity; de grootste kleinste en bijzondere rampenstad dat de grootste brandweerincidenten verzameling van LEGO steentjes in de wereld in zich heeft. Het stadsoppervlak telt ruim 23m2 en er zijn meer dan 250.000 steentjes in verwerkt. Bezoekers kunnen aan een wedstrijd meedoen; de prijsvraag “zoek de 23 incidenten”.
  Lees verder
 • 20-03-2018

  Plannen smeden op ‘Ground Zero’
  Samen mooie en spectaculaire demonstraties neerzetten, waar de beursbezoekers veel van leren; met dat doel bespraken circa twintig vertegenwoordigers van de uitvoerende kolommen en organisaties in werkgroepjes wat er allemaal geregeld en georganiseerd moet worden om de praktijkdemonstraties handen en voeten te geven. Onder leiding van Peter Butter van Brandweer Amsterdam-Amstelland, die het demonstratieprogramma onder zijn hoede heeft.
  Lees verder
 • 20-03-2018

  “Trots op wat we neerzetten in Twente”
  Sander Hesseling is een tevreden mens: het beursterrein van eRIC 2018 op Vliegveld Twenthe is volledig volgeboekt en het belooft een spectaculaire vakbeurs te worden, met mooie demonstraties en leerzame interactieve activiteiten. “Dank aan alle organisaties en bedrijven die zich achter de schermen zo enorm hebben ingespannen om het beurs- en congresprogramma vorm te geven”
  Lees verder
 • 06-03-2018

  Uitruk bericht! Brandweer reünie tijdens eRIC
  Tijdens de beurs ERIC is een speciale ontmoetingsplek ingericht voor oud gedienden van de brandweer. Een plek om bij te praten, te groeten én te ontmoeten. Fred Heerink en Marcel Dokter meenden samen dat er meer aandacht moet komen voor onze oud gedienden. Sander Hesseling van de beursorganisatie sloot zich meteen bij deze gedachte aan. Zo ontstonden er plannen voor ‘De Reünie’:
  Lees verder
 • 16-02-2018

  E-Z UP – de nummer 1, nu nog sterker en duurzamer!
  In 1983 nam de huidige eigenaar van E-Z UP deel aan een bootrace in Californië. Om zich te beschermen tegen de brandende zon nam hij een tent mee. Helaas ontbraken een aantal onderdelen en was hij zodoende niet beschermd gedurende die dag. Op dat moment zag Mark Carter (President/Eigenaar E-Z UP International Inc.) een idee voor zich wat hij in de daaropvolgende maanden in de garage van zijn ouders uitwerkte tot een werkend product. Zijn eerste, eigenlijk uit nood geboren E-Z UP tent was het begin van een langdurig succesverhaal. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het alom bekende snel opzetbare tentsysteem overal ter wereld bekend kwam te staan als een “easy up tent”.
  Lees verder
 • 15-02-2018

  Meldkamerplein.nl: integrale oplossingen voor de meldkamerbranche
  even bedrijven die producten en diensten voor de meldkamersector leveren, bundelen hun krachten in een samenwerkingsverband. Door die samenwerking kunnen zij meldkamers een integrale oplossing bieden voor al hun behoeften op het gebied van inrichting, techniek en applicaties. Meldkamerplein.nl is een gezamenlijk platform van Tedas, VHP Human Performance, TriOpSys, Inter Visual Systems, Ordina, EAL en Marien van Wijngaarden.
  Lees verder
 • 08-02-2018

  Ervaar Skillslab Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)
  Tijdens eRIC 18 is een realistische omgeving gemaakt waarin jij als hulpverlener jouw persoonlijke skills kunt testen in een sessie van circa 10 a 15 minuten. Na afloop krijg je feedback van specialisten op het gebied van o.a. slachtofferbehandeling, explosievenherkenning en inzetmethodiek, maar ook op jouw gedrag en handelen.
  Lees verder
 • 08-02-2018

  Demonstratie onbemande hulpverlening
  Butter heeft ook de demonstratie onbemande hulpverlening op het beursterrein onder zijn hoede. Achtergrond van deze grootschalige multi-demo is dat robottechnologie een steeds grotere rol gaat spelen in het veiligheidsdomein. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie gebruikt al sinds jaar en dag robots bij zijn operationele taakuitvoering en binnen enkele jaren zullen drones bij alle operationele diensten gemeengoed zijn geworden
  Lees verder
 • 06-02-2018

  H2K: specialist in industriële veiligheidstrainingen
  Industriële incidentbestrijding is de specialiteit van het in Schiedam gevestigde trainingsbedrijf H2K. Met een vaste staf van tien medewerkers en zestig parttime instructeurs bedient H2K een klantenkring van circa 200 bedrijven, variërend van kleine ondernemingen tot multinationals, onder andere in de sectoren petrochemie, farmacie en voedingsindustrie. Maar ook overheidsbrandweerkorpsen met veel industrie in hun werkgebied worden door instructeurs van H2K up to date gebracht met de operationele aspecten van industriële incidentbestrijding.
  Lees verder
 • 06-02-2018

  Primeur: ‘Bolide knippen’ bij Moditech Rescue Solutions!
  Wie droomt er niet van om een fonkelnieuwe bolide met een hydraulische schaar of spreider onder handen te nemen? Dat kan op de stand van Moditech Rescue Solutions BV op het eRIC-terrein. Brandweerlieden kunnen zich bij Moditech melden voor deze unieke les ‘auto slopen’. Niet dringen!
  Lees verder
 • 06-02-2018

  Demonstratie- en ervaringsprogramma krijgt vorm
  Het aftellen voor eRIC 2018 is begonnen. Nog drie maanden en dan opent het grootste multidisciplinaire hulpverleningsevenement van Nederland zijn poorten op Vliegveld Twenthe. Achter de schermen werken vertegenwoordigers van de hulpverleningssector, bedrijfsleven en beursorganisatie hard aan de invulling van het inhoudelijke programma.
  Lees verder
 • 06-02-2018

  First Care Company: ‘Bescherming hulpverleners is maatwerk’
  First Care Company, specialist in beschermende kleding en uitrusting, ziet een toenemende vraag in de hulpverleningssector om hulpverleners beter te beschermen tegen gevaren van kogels, messen en andere vormen van extreem geweld. Een belangrijke reden daarvoor is dat de veiligheidsregio’s hun eerstelijns hulpverleners gericht bijscholen en trainen op terrorismegevolgbestrijding. Maar anno 2018 zijn er meer bedreigingen van de persoonlijke veiligheid bij de uitoefening van hun taken. Op eRIC toont het bedrijf een breed scala aan kogel-, steek- en scherfwerende vesten en ballistische helmen.
  Lees verder
 • 23-01-2018

  ‘Crossing boundaries’: professionals en burgerhulpverleners verbonden bij crises
  Op 18 april organiseert de Universiteit Twente samen met KUNO, het Nederlandse platform voor Kennis-Uitwisseling over Noodhulp, een internationaal congres over samenwerking in rampenhulpverlening. Niet alleen vanuit het perspectief van samenwerkende professionals, maar ook door het benutten van de kracht van burgers. Wat kan de Nederlandse hulpverleningspraktijk leren van de lessen van internationale rampenbestrijding?
  Lees verder
 • 23-01-2018

  Ambulancesector versterkt samenwerking met partners
  De ambulancewereld is volop in beweging. Directeur Koos Reumer van Ambulancezorg Nederland (AZN), signaleert dat de zorgvraag toeneemt en complexer wordt en dat het dreigingsniveau onveranderd hoog blijft. “Die trend en de impact ervan op de ambulanceorganisaties, onderstreept de noodzaak om intensiever samen te werken met onze ketenpartners. Daarom is het goed dat er een vakbeurs als eRIC is, waar alle diensten samenkomen, kennis en ervaringen kunnen delen en zich op de hoogte kunnen stellen van de stand van de techniek in hun werkveld”, aldus Reumer.
  Lees verder
 • 17-01-2018

  Brandweerspecialismen ‘in the picture’ tijdens eRIC 2018
  Slim, effectief en efficiënt. Dat zijn de sleutelbegrippen uit het landelijke programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch roptreden Brandweer Nederland(GBO-SO). Brandweer Nederland werkt samen met het Instituut Fysieke Veiligheid en de veiligheidsregio’s voor een aantal specialistische taken organisatiemodellen uit waarin korpsen interregionaal en soms met andere partners samenwerken. De teams Specialistische Technische Hulpverlening (STH), die onder andere kunnen worden ingezet bij complexe instortingen, zijn al sinds juni 2016 operationeel. Aan de invulling van andere specialismen wordt in aparte deelprojecten gewerkt. De brandweersector zal zich op eRIC 2018 nadrukkelijk profileren met zijn specialismen.
  Lees verder
 • 04-01-2018

  Het Nederlandse Rode Kruis: speerpunten in hulpverlening
  Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is burgerparticipatie in hulpverlening op zijn best. Ruim 65.000 gepassioneerde vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de medemens in nood, in binnen en buitenland. Al 150 jaar lang, een feit dat dit jaar feestelijk werd gevierd. Het NRK is een onmisbare schakel in het stelsel van humanitaire hulpverlening, noodhulp bij rampen en evenementenhulpverlening en -veiligheid. eRIC 2018, als multidisciplinair verbindingsplatform bij uitstek, is voor het NRK dan ook ‘the place to be’ om de netwerkcontacten in de hulpverleningswereld te verstevigen en uit te breiden. En ook de eerste hulpverlening in het kader van evenementenveiligheid op het eRIC-terrein in Twente is bij het NRK in goede handen!
  Lees verder
 • 03-01-2018

  Schrijf je nu in voor het Ambulance symposium van V&VN Ambulancezorg!
  Tijdens het Ambulance Symposium op de eRIC beurs staat een viertal thema’s gepland die een relatie hebben met onze ketenpartners in het veiligheidsdomein: politie, brandweer en GHOR.
  Lees verder
 • 05-12-2017

  Waterratten en landrotten werken steeds beter samen
  Open water is er niet op het eRIC-terrein op vliegveld Twenthe, maar toch weet ook de specialistische nautische reddingsorganisatie KNRM de weg naar de hooggelegen Twentse zandgronden te vinden. Dick Veen, operationeel inspecteur voor de KNRM in Noord-Nederland, ziet deelname aan eRIC 2018 als een belangrijk contactmoment
  Lees verder
 • 21-11-2017

  De focus ligt op internationale samenwerking en kennisuitwisseling
  Naar schatting 500 brandweerfunctionarissen uit Duitsland en Nederland komen op 19 april 2018 bijeen voor een vakcongres over grensoverschrijdende samenwerking en kennisdeling. Plaats van handeling: het eRIC beursterrein op Airport Twenthe. Hans Kleintjens, Officier Internationale Samenwerking bij Brandweer Twente, en Thomas Deckers, Branddirektor bij Brandweer Bocholt, trekken de organisatie van het congres. Zij blikken alvast vooruit op de inhoud.
  Lees verder
 • 13-11-2017

  Rijkswaterstaat pakt breed uit tijdens eRIC 2018
  Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen jaren een flinke evolutie als hulpverleningsdienst doorgemaakt. Dat is wat de organisatie graag wil laten zien aan haar samenwerkingspartners. “eRIC 2018 is daarvoor een prachtig platform, want daar is ons hele partnerlandschap vertegenwoordigd”, aldus Eeltje Hoekstra, programmamanager incident management bij RWS. Hoekstra en zijn collega Nicolaas Kerkmeijer belichten de actuele ontwikkelingen op de grens van wegbeheer en hulpverlening en blikken alvast vooruit naar eRIC.
  Lees verder
 • 17-10-2017

  Trend arbeidshygiëne zet door
  ‘Schoon werken’ bij de brandweer lijkt een utopie, want de brandweer werkt per definitie in een vuile omgeving met rook vol schadelijke verbrandingsproducten en verontreinigd bluswater. Maar met een goede mix van arbeidshygiënemaatregelen kan de gezondheid van brandweerlieden tijdens en na de inzet goed worden gewaarborgd.
  Lees verder
 • 16-10-2017

  Marelko: meer dan zwaailichten
  Zichtbaarheid en hoorbaarheid tijdens een prio-1 rit. Dat is de basis voor veiligheid voor alle ‘zwaailichtdiensten’. Het is van oudsher de specialiteit van Marelko, al 27 jaar als familiebedrijf actief vanuit Maarheeze. Maar het bedrijf doet meer. “Leverancier van voertuiggebonden veiligheidssystemen en handhavingsmiddelen dekt de lading beter”, vertelt directeur Dennes Smallegange, die nu al uitkijkt naar eRIC 2018.
  Lees verder
 • 16-10-2017

  CBRN Responseenheid: Specialistische netwerkpartner voor veiligheid
  De vroegere grenzen tussen militaire en civiele crisisbeheersing zijn vervaagd en Defensie stelt een grote variëteit aan capaciteiten beschikbaar om de civiele crisispartners te ondersteunen. Een van die specialismen is de CBRN-responseenheid: getrainde specialisten met hi-tech uitrusting en voertuigen voor de bestrijding van incidenten met een chemische, biologische, radiologische of nucleaire component.
  Lees verder
 • 29-09-2017

  “Multidisciplinaire omgeving is goed voor kennisverbreding”
  Beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg heeft de handen ineengeslagen met de organisatie van eRIC 2018 en houdt op 18 april haar tweejaarlijks congres op het eRIC-terrein op Vliegveld Twenthe. In 2015 organiseerde V&VN Ambulancezorg in samenwerking met de Academie voor Ambulancezorg het congres en de daarmee verbonden ambulancevakbeurs nog in eigen beheer, maar efficiencyredenen nopen volgens bestuurslid Albert van Eldik tot een andere aanpak.
  Lees verder
 • 10-08-2017

  “Beurs is waardevol ontmoetingspodium”
  Goed dat er in 2018 weer een editie van ExpoRIC is. Het is in mijn ogen een mooie en waardevolle vakbeurs. Bijzonder aan ExpoRIC is dat het evenement zo’n brede doelgroep in het veiligheidsdomen bereikt.
  Lees verder