Nieuws

Op deze pagina wordt regelmatig nieuws geplaatst, zowel noviteiten over de beurs als nieuws binnen de vakgebieden voor veiligheidsprofessionals.

 

 • 16-02-2018

  E-Z UP – de nummer 1, nu nog sterker en duurzamer!
  In 1983 nam de huidige eigenaar van E-Z UP deel aan een bootrace in Californië. Om zich te beschermen tegen de brandende zon nam hij een tent mee. Helaas ontbraken een aantal onderdelen en was hij zodoende niet beschermd gedurende die dag. Op dat moment zag Mark Carter (President/Eigenaar E-Z UP International Inc.) een idee voor zich wat hij in de daaropvolgende maanden in de garage van zijn ouders uitwerkte tot een werkend product. Zijn eerste, eigenlijk uit nood geboren E-Z UP tent was het begin van een langdurig succesverhaal. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het alom bekende snel opzetbare tentsysteem overal ter wereld bekend kwam te staan als een “easy up tent”.
  Lees verder
 • 15-02-2018

  Meldkamerplein.nl: integrale oplossingen voor de meldkamerbranche
  even bedrijven die producten en diensten voor de meldkamersector leveren, bundelen hun krachten in een samenwerkingsverband. Door die samenwerking kunnen zij meldkamers een integrale oplossing bieden voor al hun behoeften op het gebied van inrichting, techniek en applicaties. Meldkamerplein.nl is een gezamenlijk platform van Tedas, VHP Human Performance, TriOpSys, Inter Visual Systems, Ordina, EAL en Marien van Wijngaarden.
  Lees verder
 • 08-02-2018

  Demonstratie onbemande hulpverlening
  Butter heeft ook de demonstratie onbemande hulpverlening op het beursterrein onder zijn hoede. Achtergrond van deze grootschalige multi-demo is dat robottechnologie een steeds grotere rol gaat spelen in het veiligheidsdomein. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie gebruikt al sinds jaar en dag robots bij zijn operationele taakuitvoering en binnen enkele jaren zullen drones bij alle operationele diensten gemeengoed zijn geworden
  Lees verder
 • 08-02-2018

  Ervaar Skillslab Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)
  Tijdens eRIC 18 is een realistische omgeving gemaakt waarin jij als hulpverlener jouw persoonlijke skills kunt testen in een sessie van circa 10 a 15 minuten. Na afloop krijg je feedback van specialisten op het gebied van o.a. slachtofferbehandeling, explosievenherkenning en inzetmethodiek, maar ook op jouw gedrag en handelen.
  Lees verder
 • 06-02-2018

  First Care Company: ‘Bescherming hulpverleners is maatwerk’
  First Care Company, specialist in beschermende kleding en uitrusting, ziet een toenemende vraag in de hulpverleningssector om hulpverleners beter te beschermen tegen gevaren van kogels, messen en andere vormen van extreem geweld. Een belangrijke reden daarvoor is dat de veiligheidsregio’s hun eerstelijns hulpverleners gericht bijscholen en trainen op terrorismegevolgbestrijding. Maar anno 2018 zijn er meer bedreigingen van de persoonlijke veiligheid bij de uitoefening van hun taken. Op eRIC toont het bedrijf een breed scala aan kogel-, steek- en scherfwerende vesten en ballistische helmen.
  Lees verder
 • 06-02-2018

  Primeur: ‘Bolide knippen’ bij Moditech Rescue Solutions!
  Wie droomt er niet van om een fonkelnieuwe bolide met een hydraulische schaar of spreider onder handen te nemen? Dat kan op de stand van Moditech Rescue Solutions BV op het eRIC-terrein. Brandweerlieden kunnen zich bij Moditech melden voor deze unieke les ‘auto slopen’. Niet dringen!
  Lees verder
 • 06-02-2018

  H2K: specialist in industriële veiligheidstrainingen
  Industriële incidentbestrijding is de specialiteit van het in Schiedam gevestigde trainingsbedrijf H2K. Met een vaste staf van tien medewerkers en zestig parttime instructeurs bedient H2K een klantenkring van circa 200 bedrijven, variërend van kleine ondernemingen tot multinationals, onder andere in de sectoren petrochemie, farmacie en voedingsindustrie. Maar ook overheidsbrandweerkorpsen met veel industrie in hun werkgebied worden door instructeurs van H2K up to date gebracht met de operationele aspecten van industriële incidentbestrijding.
  Lees verder
 • 06-02-2018

  Demonstratie- en ervaringsprogramma krijgt vorm
  Het aftellen voor eRIC 2018 is begonnen. Nog drie maanden en dan opent het grootste multidisciplinaire hulpverleningsevenement van Nederland zijn poorten op Vliegveld Twenthe. Achter de schermen werken vertegenwoordigers van de hulpverleningssector, bedrijfsleven en beursorganisatie hard aan de invulling van het inhoudelijke programma.
  Lees verder
 • 23-01-2018

  Ambulancesector versterkt samenwerking met partners
  De ambulancewereld is volop in beweging. Directeur Koos Reumer van Ambulancezorg Nederland (AZN), signaleert dat de zorgvraag toeneemt en complexer wordt en dat het dreigingsniveau onveranderd hoog blijft. “Die trend en de impact ervan op de ambulanceorganisaties, onderstreept de noodzaak om intensiever samen te werken met onze ketenpartners. Daarom is het goed dat er een vakbeurs als eRIC is, waar alle diensten samenkomen, kennis en ervaringen kunnen delen en zich op de hoogte kunnen stellen van de stand van de techniek in hun werkveld”, aldus Reumer.
  Lees verder
 • 23-01-2018

  ‘Crossing boundaries’: professionals en burgerhulpverleners verbonden bij crises
  Op 18 april organiseert de Universiteit Twente samen met KUNO, het Nederlandse platform voor Kennis-Uitwisseling over Noodhulp, een internationaal congres over samenwerking in rampenhulpverlening. Niet alleen vanuit het perspectief van samenwerkende professionals, maar ook door het benutten van de kracht van burgers. Wat kan de Nederlandse hulpverleningspraktijk leren van de lessen van internationale rampenbestrijding?
  Lees verder
 • 17-01-2018

  Brandweerspecialismen ‘in the picture’ tijdens eRIC 2018
  Slim, effectief en efficiënt. Dat zijn de sleutelbegrippen uit het landelijke programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch roptreden Brandweer Nederland(GBO-SO). Brandweer Nederland werkt samen met het Instituut Fysieke Veiligheid en de veiligheidsregio’s voor een aantal specialistische taken organisatiemodellen uit waarin korpsen interregionaal en soms met andere partners samenwerken. De teams Specialistische Technische Hulpverlening (STH), die onder andere kunnen worden ingezet bij complexe instortingen, zijn al sinds juni 2016 operationeel. Aan de invulling van andere specialismen wordt in aparte deelprojecten gewerkt. De brandweersector zal zich op eRIC 2018 nadrukkelijk profileren met zijn specialismen.
  Lees verder
 • 04-01-2018

  Het Nederlandse Rode Kruis: speerpunten in hulpverlening
  Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is burgerparticipatie in hulpverlening op zijn best. Ruim 65.000 gepassioneerde vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de medemens in nood, in binnen en buitenland. Al 150 jaar lang, een feit dat dit jaar feestelijk werd gevierd. Het NRK is een onmisbare schakel in het stelsel van humanitaire hulpverlening, noodhulp bij rampen en evenementenhulpverlening en -veiligheid. eRIC 2018, als multidisciplinair verbindingsplatform bij uitstek, is voor het NRK dan ook ‘the place to be’ om de netwerkcontacten in de hulpverleningswereld te verstevigen en uit te breiden. En ook de eerste hulpverlening in het kader van evenementenveiligheid op het eRIC-terrein in Twente is bij het NRK in goede handen!
  Lees verder
 • 03-01-2018

  Schrijf je nu in voor het Ambulance symposium van V&VN Ambulancezorg!
  Tijdens het Ambulance Symposium op de eRIC beurs staat een viertal thema’s gepland die een relatie hebben met onze ketenpartners in het veiligheidsdomein: politie, brandweer en GHOR.
  Lees verder
 • 05-12-2017

  Waterratten en landrotten werken steeds beter samen
  Open water is er niet op het eRIC-terrein op vliegveld Twenthe, maar toch weet ook de specialistische nautische reddingsorganisatie KNRM de weg naar de hooggelegen Twentse zandgronden te vinden. Dick Veen, operationeel inspecteur voor de KNRM in Noord-Nederland, ziet deelname aan eRIC 2018 als een belangrijk contactmoment
  Lees verder
 • 21-11-2017

  De focus ligt op internationale samenwerking en kennisuitwisseling
  Naar schatting 500 brandweerfunctionarissen uit Duitsland en Nederland komen op 19 april 2018 bijeen voor een vakcongres over grensoverschrijdende samenwerking en kennisdeling. Plaats van handeling: het eRIC beursterrein op Airport Twenthe. Hans Kleintjens, Officier Internationale Samenwerking bij Brandweer Twente, en Thomas Deckers, Branddirektor bij Brandweer Bocholt, trekken de organisatie van het congres. Zij blikken alvast vooruit op de inhoud.
  Lees verder
 • 13-11-2017

  Rijkswaterstaat pakt breed uit tijdens eRIC 2018
  Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen jaren een flinke evolutie als hulpverleningsdienst doorgemaakt. Dat is wat de organisatie graag wil laten zien aan haar samenwerkingspartners. “eRIC 2018 is daarvoor een prachtig platform, want daar is ons hele partnerlandschap vertegenwoordigd”, aldus Eeltje Hoekstra, programmamanager incident management bij RWS. Hoekstra en zijn collega Nicolaas Kerkmeijer belichten de actuele ontwikkelingen op de grens van wegbeheer en hulpverlening en blikken alvast vooruit naar eRIC.
  Lees verder
 • 17-10-2017

  Trend arbeidshygiëne zet door
  ‘Schoon werken’ bij de brandweer lijkt een utopie, want de brandweer werkt per definitie in een vuile omgeving met rook vol schadelijke verbrandingsproducten en verontreinigd bluswater. Maar met een goede mix van arbeidshygiënemaatregelen kan de gezondheid van brandweerlieden tijdens en na de inzet goed worden gewaarborgd.
  Lees verder
 • 16-10-2017

  CBRN Responseenheid: Specialistische netwerkpartner voor veiligheid
  De vroegere grenzen tussen militaire en civiele crisisbeheersing zijn vervaagd en Defensie stelt een grote variëteit aan capaciteiten beschikbaar om de civiele crisispartners te ondersteunen. Een van die specialismen is de CBRN-responseenheid: getrainde specialisten met hi-tech uitrusting en voertuigen voor de bestrijding van incidenten met een chemische, biologische, radiologische of nucleaire component.
  Lees verder